Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học và THCS Phương Công

Tiền Hải - Thái Bình